Skoči na glavno vsebino

OŠ Kuzma sodeluje že več let v mednarodnem projektu Ekošole – LEAF, zato smo se odločili za dan dejavnosti nekoliko širše. Organizirali smo EKODAN na temo GOZD. Na šoli OŠ Kuzma je 3. 10. 2023, v tednu otroka, potekal dan dejavnosti za učence od 1. do 5. in 7. razreda, ki so ga organizirali in vodili razredniki učencev pod vodstvom Irene Podpečan.

Učenci so se izobraževali in ozaveščali o gozdovih in njihovi vlogi; spodbujali smo dejavnosti, s katerimi učenci doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti. Učenci so sprejemali okoljevarstvene izzive in opozarjali smo na pomen varovanja gozdov . Ob podpori mentorjev so učenci naučili uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov. Učenci so ob vodenju mentorjev obiskali bližnji gozd, v katerem so potekale različne dejavnosti za učence.

Za učence 7. razreda smo k sodelovanju povabili tudi lokalnega gozdarja in predstavnike Lovske družine iz občine, ki so za učence pripravili strokovno vodenje po gozdu in kratko predavanje.

Po so nabiranju raznih gozdnih plodov, odpadlih jesenskih listov, skorij in palic po gozdu, so nadaljevali z ustvarjanjem in izdelavo didaktičnih ter likovnih izdelkov na temo: gozd, gozdne živali in rastline, hotel za žuželke, orientacija v gozdu, pesmi in pravljice o gozdu, varovanje gozda.

 Ustvarjalni izdelki učencev in učenk 7.a

Učenci nižjih razredov so svoje izdelke razstavili v šoli in jih nesli domov. Učenci 5. in 7. razreda pa so skupaj z mentorji pripravili razstavo pred glavnim vhodom v šolo.

Po opravljenih aktivnostih so se učenci udeležili kostanjevega piknika in druženja v organizaciji Šolske skupnosti učencev na šolskem dvorišču.

Irena Podpečan, vodja projekta Leaf in Brigita Barbarič, koordinatorica projekta Ekošola na OŠ Kuzma

Dostopnost