Skoči na glavno vsebino

Navodila ob ponovnem odpiranju šol s 1. 6. 2020

Spoštovani starši.

Z 1. 6. 2020 se postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

za učence 4. in 5. razreda ob 7.55 (sledite navodilom v nadaljevanju),

s 3. 6. 2020 se jim bodo pridružili učenci 6., 7. in 8. razreda.

Ob ponovnem odpiranju šole, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati velike mere odgovornosti. Šola je dolžna poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ. Pripravljamo spremembo oddelkov, kadrovsko strukturo za potrebe pouka in prostore v skladu z zahtevami NIJZ. S tem obvestilom vam podajamo le informacije, s katerimi morate biti seznanjeni že predčasno.

VEČ…

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela do konca šolskega leta

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 4. in 5. razreda OŠ od 1. 6. 2020 izvajalo v prostorih šole, za učence 6., 7. in 8. razreda pa 3. 6. 2020.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence vzgojno-izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.
Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:
•    v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
•    vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
•    vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin.

Vso potrebno dokumentacijo (obrazce) boste prejeli od razrednikov.

Zaradi priprave potrebnih protokolov in organizacije dela vas prosimo, da na razrednikovo pošto takoj odgovorite.

Lepo pozdravljeni.

Vodstvo šole

Dostopnost