Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Kampanja „Nisi okej? Povej naprej”

Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi k iskanju ustrezne pomoči. Večinski delež pozornosti aktivnosti kampanje je usmerjen v populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje.

V ta namen je zaživela nova spletna stran www.nisiokejpovejnaprej.si.

Duševno zdravje je valuta prihodnosti, v katero je potrebno intenzivno vlagati. Naši mladi morajo v tem trenutku vedeti, da v svojih občutjih niso sami in da pomoč obstaja. To jim moramo sporočiti vsi.

Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti!

Naša osnovna šola se pridružuje ozaveščevalni kampanji #Odklikni

Spletno nasilje nad ženskami in dekleti je v porastu. Že rezultati raziskave Fakultete za družbene vede, izvedene spomladi 2018, so pokazali, da je v Sloveniji vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja že doživelo 56 % osnovnošolk (7. – 9. razred). Zaradi epidemije COVID-19 se je uporaba interneta povečala, kar posledično povečuje tudi vedno hitrejše širjenje informacij in pričakujemo lahko, da bo spletno nasilje nad ženskami in dekleti postal vse večji problem – na svetovni in nacionalnih ravni, pa tudi v osnovnih šolah po Sloveniji.

Ozaveščevalna kampanja #Odklikni opozarja na spletno nasilje in nadlegovanje žensk ter deklet. V pasti spletnega nasilja in nadlegovanja se namreč ujemajo vedno mlajše ženske in dekleta, tudi osnovnošolke žal pa sta najpogostejša odziva žrtev ignoriranje in neukrepanje. Razlog je velikokrat to, da gre, po mnenju žrtve, pri nadlegovanju le za zabavo. Ukrepanje je absolutno potrebno, vendar se je pri tem treba zavedati, da nasilje običajno povzroči še več nasilja, zato proti nasilnežu nikoli ne ukrepamo z nasiljem. Vsako spletno nasilje, čeprav je na prvi pogled morda nedolžno in na žrtvi ni videti posledic, pusti posledice. Zato spletnega nasilja ne smemo dopuščati. Marsikatera žrtev na prvi pogled ne kaže nobenih posledic nasilja, v resnici pa zelo trpi, le tega noče, ne zna ali pa si ne upa pokazati. Spletno nasilje lahko žrtev pahne v stisko, ki se lahko stopnjuje in vodi tudi v depresijo, izolacijo in samopoškodovanje.

Naša osnovna šola ponosno podpira namen kampanje #Odklikni saj verjamemo, da je treba doseči večjo ozaveščenost o obstoju ter posledicah spletnega nasilja in nadlegovanja žensk ter deklet, istočasno pa okrepiti znanje mladih, staršev in opazovalcev/opazovalk spletnega nasilja glede preprečevanja in ukrepanja. Kampanja poteka pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z njo pa želijo obeležiti tudi mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki vsako leto poteka 25. novembra.

GIBANJE – aktivni življenjski slog

Gibanje je osnovna človekova potreba. Sodoben in hiter način življenja je povzročil, da je sedenje postalo del našega vsakdana. Zato je NUJNO, da gibanje postane del dnevne rutine slehernega posameznika. 

Gibanje vpliva na razvoj telesa, kosti, na mišice, na razvoj motoričnih in finomotoričnih sposobnosti, na zadovoljstvo s telesnim izgledom, samopodobo, samozavest ter samostojnost. Vpliva na splošno dobro počutje in zdravje, varuje pred prekomerno telesno težo in debelostjo, pozitivno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti. Preko gibanja se naučimo, da so za doseganje uspeha potrebni odločnost, disciplina ter odrekanje. Gibalno aktiven mladostnik si hitreje in lažje zapomni učno snov, lažje sledi pouku ter ima boljšo sposobnost koncentracije.  Otrok in mladostnik, ki se bo redno in zadostno gibal, bo tudi bolj verjetno aktivni življenjski slog prenesel v odraslo dobo. 

Seveda pa je priporočljivo, da se gibamo tudi odrasli, kajti s tem si krepimo zdravje, ohranjamo dobro počutje  in smo preprosto bolj fit….

Dnevnik prehranjevanja

Knjižica receptov

Koledar aktivnosti

VAJE 1. TEDEN – 4. TEDEN

Obvestilo

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  COVID-19.

Povzetek odloka Vlade RS:

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«.

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.«.

Določbe 8. člena tega odloka se začnejo uporabljati 17. 11. 2021.

Šola bo za vse starše in skrbnike otrok pripravila pisno soglasje in vam ga posredovala v ponedeljek.

Podrobna navodila in informacije vam bomo posredovali po prejemu okrožnice MIZŠ in navodil NIJZ.

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 Spoštovani starši, skrbniki in dragi učenci!

Vlada RS je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf).

Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov.

Pri uveljavljanju tega odloka prihaja z dnem, 8. 11. 2021, oz. s 15. 11. 2021 (izvedba samotestiranja v prostorih šole) do sprememb na naslednjih področjih, vezanih na izvedbo VIZ procesa:

• učenci se v tednu od 8. 11. do 14. 11. 2021, prostovoljno še zmeraj samotestirajo na domu (učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni),

• obvezno nošenje mask ves čas pouka za vse učence (od 1. do 9. razreda),

• z odlokom so dovoljene le kirurške ali FFP2 zaščitne maske (maske iz blaga niso več dovoljene); le-te so obvezne v zaprtih prostorih in tudi zunaj, v kolikor ne uspemo vzpostaviti varnostne razdalje 1,5 m

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,

d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,

e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,

f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,

g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici

Spoštovani, z upoštevanjem odloka ter priporočil NIJZ bomo pripomogli k zmanjšanju okužb in razvoju bolezni. V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci.

Vse dobro in ostanite zdravi.

                                                                                        Vodstvo šole

Obvestilo o samotestiranju

Spoštovani,

v skladu z navodili MIZŠ vas obveščamo, da bodo testi za samotestiranje učencev od 7. do 9. razreda na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021.

Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oz. njegovi starši pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste lahko prevzamete v katerikoli lekarni enkrat mesečno.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa ne bo potrebno odrediti karantene celotnemu oddelku. Podrobna navodila bodo posredovana s strani razrednikov.

PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani starši in učenci!

Počitnice se iztekajo in pred nami je novo šolsko leto 2021/22 ter s tem pričetek pouka.

Prvi šolski dan v tem šolskem letu je sreda, 1. 9. 2021. Učenci in starši 1. razreda se zberejo pred šolo ob 13.00.

Vsi ostali učenci (od 2.–9. razreda) pričnejo prvi šolski dan ob 8.00, v matičnih razredih na OŠ Kuzma.

Avtobus vozi po ustaljenem voznem redu. Odhod učencev iz šole bo ob 12.30.

Vsi učenci na prvi šolski dan prinesejo s seboj šolske copate, šolske torbe, peresnico in beležko, prejeli bodo informacije ob novem šolskem letu in seznanjeni bodo s protokolom, po katerem bo v tem šolskem letu potekal pouk. Prav tako bo pouk potekal po urniku, pri pouku bodo učenci dobili uvodne informacije za vsak predmet.

Organizirano bo podaljšano bivanje za učence. Ta dan kosila ni.

Upamo, da ste med počitnicami počeli zanimive stvari, se imeli lepo in si odpočili!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kratek opis operacije.