Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

ORGANIZACIJA DELA V VVE PRI OŠ KUZMA OD 1. 6. 2020 DO 30. 6. 2020

Spoštovani starši!

V imenu kolektiva VVE pri OŠ Kuzma se vam zahvaljujemo za strpnost in sodelovanje v obdobju razglašene epidemije koronavirusa.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  št. 6030-2/2020/15 z dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da od 1. 6. 2020 dalje vrtec deluje v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje in Higienskimi priporočili za vrtce preprečevanja širjenja sars-cov-2, Priporočili za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19.  Vrtec bo v času od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 posloval s prilagojenim delovnim časom in s štirimi oddelki. Zaradi upoštevanja priporočil, smo oblikovali manjše število otrok v skupinah, zato je prišlo do preoblikovanja oddelkov.

VEČ…

Navodila ob ponovnem odpiranju šol s 1. 6. 2020

Spoštovani starši.

Z 1. 6. 2020 se postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

za učence 4. in 5. razreda ob 7.55 (sledite navodilom v nadaljevanju),

s 3. 6. 2020 se jim bodo pridružili učenci 6., 7. in 8. razreda.

Ob ponovnem odpiranju šole, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati velike mere odgovornosti. Šola je dolžna poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ. Pripravljamo spremembo oddelkov, kadrovsko strukturo za potrebe pouka in prostore v skladu z zahtevami NIJZ. S tem obvestilom vam podajamo le informacije, s katerimi morate biti seznanjeni že predčasno.

VEČ…

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela do konca šolskega leta

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 4. in 5. razreda OŠ od 1. 6. 2020 izvajalo v prostorih šole, za učence 6., 7. in 8. razreda pa 3. 6. 2020.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence vzgojno-izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.
Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:
•    v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
•    vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
•    vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin.

Vso potrebno dokumentacijo (obrazce) boste prejeli od razrednikov.

Zaradi priprave potrebnih protokolov in organizacije dela vas prosimo, da na razrednikovo pošto takoj odgovorite.

Lepo pozdravljeni.

Vodstvo šole

Protokol ravnanja ob vstopu v vrtec z 18. 5. 2020

Ob postopnem odpiranju vrtcev v Sloveniji z 18. 5. 2020, smo prejeli Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja, vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami so ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa.

VEČ…

Postopno odpiranje šolskih vrat s 18. 5. 2020 – protokol

Spoštovani starši.

Z 18. 5. 2020, se postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

  • za učence 1. do 3. razreda z 18. 5. 2020, ob 7.55 (sledite navodilom v nadaljevanju),
  • s 25. 5. 2020 se jim bodo pridružili devetošolci,
  • izvajal pa se bo tudi dopolnilni pouk in individualna in skupinska pomoč za nekatere učence 4. do 8. razreda.

Ostali učenci (4. do 8. razred) bodo šolanje v tem šolskem letu zaključili na daljavo.

VEČ…

Vrnitev učencev 1. triade v šolske klopi od 18. 5. 2020 in učencev 9. razreda ter za tiste učence od 4. – 8. razreda, ki imajo učne težave od 25. 5. 2020

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole.

Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.-8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

VEČ INFORMACIJ…

Obvestilo staršem pred odprtjem vrtca dne, 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

skladno s prejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da VVE pri OŠ Kuzma v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpira svoja vrata.

Za optimalno organizacijo dela in sledenje navodilom, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ in NIJZ, želimo od vas pridobiti informacijo o vstopu vašega otroka v vrtec.

Kakor izhaja iz okrožnice, mora vrtec zaradi organizacije dela od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki jih bodo starši z 18. 5. 2020 vključili v vrtec. Prijava mora biti pisna in tedenska. Podatke o številu otrok mora vrtec sporočiti ministrstvu. Starši, ki bodo otroke s tem dnem vključili v vrtec, bodo dolžni plačevati vrtec.

VEČ INFORMACIJ …

Izjava staršev o ponovni vključitvi otroka v vrtec v času izrednih razmer in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kratek opis operacije.