ggggggg

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Anketa Šolska prehrana 2019/20 – starši

Spoštovani starši!

Zdravje je ena najpomembnejših vrednot. Še posebej v trenutni situaciji, v kateri nas je epidemija postavila v položaj, da se tega še toliko bolj zavedamo. Pomembno vlogo pri zdravju pa ima tudi zdrava prehrana, s katero želimo na naši šoli zadovoljiti smernicam zdrave prehrane.

V ta namen smo pripravili anketo. Prosimo vas za sodelovanje in vas vabimo, da izpolnite anketo, ki se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/287730 (dostopate lahko s klikom na povezavo). Z anketo želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo s šolsko prehrano. Vaša mnenja pa nam bodo tudi v veliko pomoč pri načrtovanju šolske prehrane.

Prosimo, da si vzamete čas in rešite anketo do vključno 20. 6. 2020.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Anketa Izobraževanje na daljavo – starši

Spoštovani starši!

Epidemija virusa covid-19 nas je postavila v položaj, v katerem smo iz poučevanja v razredu prešli na izobraževanje na daljavo. Postavljeni smo bili pred nove izzive in preizkušnje, obenem pa se iz tega tudi nekaj naučili.

Prosimo vas za sodelovanje in vas vabimo, da izpolnite anketo, ki se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/287731 (dostopate lahko s klikom na povezavo). Z anketo želimo pridobiti vaš pogled, izkušnje in mnenje o delu oz. izobraževanju na daljavo. Dala nam bo odgovore na mnogokatera vprašanja o izobraževanju na daljavo, obenem pa nam bo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju ob morebitni ponovni izvedbi izobraževanja na daljavo.

Prosimo vas, da izpolnite anketo do vključno 20. 6. 2020. Ocenjujemo, da boste za izpolnjevanje ankete potrebovali 10 min.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Lep pozdrav.

Učitelji OŠ Kuzma

ORGANIZACIJA DELA V VVE PRI OŠ KUZMA OD 1. 6. 2020 DO 30. 6. 2020

Spoštovani starši!

V imenu kolektiva VVE pri OŠ Kuzma se vam zahvaljujemo za strpnost in sodelovanje v obdobju razglašene epidemije koronavirusa.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  št. 6030-2/2020/15 z dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da od 1. 6. 2020 dalje vrtec deluje v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje in Higienskimi priporočili za vrtce preprečevanja širjenja sars-cov-2, Priporočili za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19.  Vrtec bo v času od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 posloval s prilagojenim delovnim časom in s štirimi oddelki. Zaradi upoštevanja priporočil, smo oblikovali manjše število otrok v skupinah, zato je prišlo do preoblikovanja oddelkov.

VEČ…

Navodila ob ponovnem odpiranju šol s 1. 6. 2020

Spoštovani starši.

Z 1. 6. 2020 se postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

za učence 4. in 5. razreda ob 7.55 (sledite navodilom v nadaljevanju),

s 3. 6. 2020 se jim bodo pridružili učenci 6., 7. in 8. razreda.

Ob ponovnem odpiranju šole, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati velike mere odgovornosti. Šola je dolžna poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ. Pripravljamo spremembo oddelkov, kadrovsko strukturo za potrebe pouka in prostore v skladu z zahtevami NIJZ. S tem obvestilom vam podajamo le informacije, s katerimi morate biti seznanjeni že predčasno.

VEČ…

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela do konca šolskega leta

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 4. in 5. razreda OŠ od 1. 6. 2020 izvajalo v prostorih šole, za učence 6., 7. in 8. razreda pa 3. 6. 2020.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence vzgojno-izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.
Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:
•    v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
•    vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
•    vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin.

Vso potrebno dokumentacijo (obrazce) boste prejeli od razrednikov.

Zaradi priprave potrebnih protokolov in organizacije dela vas prosimo, da na razrednikovo pošto takoj odgovorite.

Lepo pozdravljeni.

Vodstvo šole

Protokol ravnanja ob vstopu v vrtec z 18. 5. 2020

Ob postopnem odpiranju vrtcev v Sloveniji z 18. 5. 2020, smo prejeli Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja, vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami so ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa.

VEČ…

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kratek opis operacije.