Skoči na glavno vsebino

Vpis v vrtec

Vpis otrok v vrtec pri OŠ Kuzma bo potekal

v sredo, 16. 03. 2022 med 12.00 in 16.00 uro in v četrtek, 17. 03. 2022 med 9.00 in 13.00 uro

pri socialni pedagoginji šole.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo na dan 01. 09. 2022 dopolnili starost najmanj 11 mesecev. Ob vpisu potrebujete osebne podatke o otroku in o starših.

Obvestilo

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  COVID-19.

Povzetek odloka Vlade RS:

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«.

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.«.

Določbe 8. člena tega odloka se začnejo uporabljati 17. 11. 2021.

Šola bo za vse starše in skrbnike otrok pripravila pisno soglasje in vam ga posredovala v ponedeljek.

Podrobna navodila in informacije vam bomo posredovali po prejemu okrožnice MIZŠ in navodil NIJZ.

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 Spoštovani starši, skrbniki in dragi učenci!

Vlada RS je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf).

Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov.

Pri uveljavljanju tega odloka prihaja z dnem, 8. 11. 2021, oz. s 15. 11. 2021 (izvedba samotestiranja v prostorih šole) do sprememb na naslednjih področjih, vezanih na izvedbo VIZ procesa:

• učenci se v tednu od 8. 11. do 14. 11. 2021, prostovoljno še zmeraj samotestirajo na domu (učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni),

• obvezno nošenje mask ves čas pouka za vse učence (od 1. do 9. razreda),

• z odlokom so dovoljene le kirurške ali FFP2 zaščitne maske (maske iz blaga niso več dovoljene); le-te so obvezne v zaprtih prostorih in tudi zunaj, v kolikor ne uspemo vzpostaviti varnostne razdalje 1,5 m

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,

d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,

e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,

f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,

g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici

Spoštovani, z upoštevanjem odloka ter priporočil NIJZ bomo pripomogli k zmanjšanju okužb in razvoju bolezni. V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci.

Vse dobro in ostanite zdravi.

                                                                                        Vodstvo šole

OBVESTILO

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 16. 03. 2020 dalje Osnovna šola Kuzma in vrtec pri OŠ Kuzma ZAPRTA, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

V tednu od 16. do 20. marca 2020 ne bomo izvajali izobraževalnih dejavnosti na daljavo. V teh dneh pripravljamo vse potrebno, da bomo lahko v kratkem vzpostavili izobraževanje na daljavo.
A najprej je potrebno vzpostaviti dober imunski sistem in se informirati, kako bomo ukrepali ob morebitni bolezni oz. kako je ne bomo širili. To naj bo sedaj prioriteta! Dragi učenci, v naslednjih dneh preberite knjige, ki ste si jih izposodili v naši knjižnici. Preglejte in ponovite že predelano učno snov ter se pogovarjajte in razmišljajte tudi o prijetnih temah. Predvsem pa bodite odgovorni in upoštevajte navodila staršev in ostanite doma.

V pomoč so tudi brezplačna interaktivna gradiva, katerih povezave so objavljene na tej šolski spletni strani.

Izobraževalne vsebina pripravlja tudi RTVSLO z oddajo Izodrom, vsak dan od 9. do 11.20 ure s ponovitvijo ob 13. uri.

Rešujete lahko tudi naloge v interaktivnih učbenikih ali e-gradivih, ki so jih založbe dale na razpolago v času zaprtja šol:

  • www.Lilibi.si (1.–3. razred osnovne šole)
  • www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred osnovne šole)
  • www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred osnovne šole)
  • www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM – osnovna šola)
  • https://www.ucimte.com/ , https://www.ucimse.com/ (gradiva za osnovno šolo)O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani.   V primeru kakršnihkoli vprašanj, nejasnosti  ter potreb smo na razpolago na e-mailu:  os.kuzma@guest.arnes.si.  Poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih ter omejite socialne stike.
  • HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!
  • V drugem tednu od 23. 3. 2020 bo potekalo delo na daljavo. Učenci in starši bodo dobili navodila za delo preko e-mailov, kjer jim bodo učitelji dnevno pošiljali navodila za delo in jih pregledovali.

                                                                                                 Vodstvo in kolektiv OŠ Kuzma

PISNI PREIZKUSI ZNANJA

Dragi učenci, učenke in starši!

V spodnjem dokumentu vam podajamo mrežni plan pisnih preizkusov znanja za 1. polletje šol. leta 2018/19.

PISNI PREIZKUSI ZNANJA

Želimo vam uspešno šolsko leto!

Kolektiv OŠ Kuzma

Dostopnost