ggggggg

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Postopno odpiranje šolskih vrat s 18. 5. 2020 – protokol

Spoštovani starši.

Z 18. 5. 2020, se postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

  • za učence 1. do 3. razreda z 18. 5. 2020, ob 7.55 (sledite navodilom v nadaljevanju),
  • s 25. 5. 2020 se jim bodo pridružili devetošolci,
  • izvajal pa se bo tudi dopolnilni pouk in individualna in skupinska pomoč za nekatere učence 4. do 8. razreda.

Ostali učenci (4. do 8. razred) bodo šolanje v tem šolskem letu zaključili na daljavo.

VEČ…

Vrnitev učencev 1. triade v šolske klopi od 18. 5. 2020 in učencev 9. razreda ter za tiste učence od 4. – 8. razreda, ki imajo učne težave od 25. 5. 2020

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole.

Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.-8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

VEČ INFORMACIJ…

Obvestilo staršem pred odprtjem vrtca dne, 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

skladno s prejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da VVE pri OŠ Kuzma v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpira svoja vrata.

Za optimalno organizacijo dela in sledenje navodilom, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ in NIJZ, želimo od vas pridobiti informacijo o vstopu vašega otroka v vrtec.

Kakor izhaja iz okrožnice, mora vrtec zaradi organizacije dela od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki jih bodo starši z 18. 5. 2020 vključili v vrtec. Prijava mora biti pisna in tedenska. Podatke o številu otrok mora vrtec sporočiti ministrstvu. Starši, ki bodo otroke s tem dnem vključili v vrtec, bodo dolžni plačevati vrtec.

VEČ INFORMACIJ …

Izjava staršev o ponovni vključitvi otroka v vrtec v času izrednih razmer in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

Usmeritve za delo na daljavo

Dragi učenci, spoštovani starši!

»Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.« Fritz Perls

V nastali situaciji se vsi spopadamo z novimi izzivi, ki nam jih je slednja naložila. Nastala situacija je skrajno resna in prav je, da se v teh težkih trenutkih strogo držimo priporočenih navodil strokovnjakov.

Učenci, ste pred velikim izzivom, saj vstopate v sistem drugačnega šolskega dela.

Gradiva za pouk na daljavo so objavljena na šolski spletni strani http://ekuzma.splet.arnes.si/, vendar le v skrajšani obliki. Učitelji pripravljajo gradivo s podrobnimi navodili za delo, ki ga bodo učenci opravljali/reševali doma. Gradivo boste prejemali na elektronske naslove staršev oziroma učencev, zato bodite pozorni na prihajajočo pošto. Kar bodo učenci doma naredili, bodo učiteljem posredovali v preglede. Ko se bo ponovno začel pouk, bomo najprej preverili in utrdili in šele nato ocenili oz. vsebino priključili novi učni snovi, ki jo bodo v nadaljevanju ocenjevali. Naloge opravite v svoje zvezke/delovne zvezke/urejevalnike besedil – Word ali pa jih rešujte interaktivno. Nalog ni potrebno tiskati, jih pa hranite in zbirajte po predmetih na računalnikih.

Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, se od 8. do 13./14. ure obrnite na učitelje preko e-naslovov, iz katerih so vam posredovali zadolžitve.

Spoštovani starši, spodbujate svoje otroke k domačemu delu in jim pomagajte pri organizaciji dela. Za strokovno razlago snovi in pojasnila, pa smo zadolženi učitelji – naj nas učenci sprašujejo. Učitelji ne pričakujemo, da se boste s svojimi otroki morali učiti starši, prosimo pa vas, da jim pomagate narediti urnik učenja, jim pomagate pri organizaciji dela in preverite, če so svoje naloge opravili. Tak način učenja terja od njih veliko samostojnosti in odgovornosti. Priporočamo, da si učenci gradiva zbirajo po predmetih (npr. v mape na računalniku), hkrati pa si vodijo evidenco o opravljenih nalogah pri posameznem predmetu. Za vso pomoč in podporo pri tem se vam zahvaljujemo.

V upanju, da se bomo vsi skupaj uspešno soočili z izzivi, ki so pred nami, predvsem pa, da vsi ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo in želimo, da bi se zdravi čim prej vrnili v šolske klopi!

Vodstvo in kolektiv Osnovne šole Kuzma

Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Spoštovani,

12. 3. 2020 je bila izdana Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne izvaja fizično v šoli/vrtcu. Hkrati pa to pomeni, da je zbiranje in druženje PREPOVEDANO na igriščih v dopoldanskih in popoldanskih urah.
Zaznali smo, da se ta odredba krši in da se učenci/mladi družijo na igrišču tudi pozno popoldne oz. zvečer. Prosimo, da se o tem pogovorite in da upoštevate ukrepe vlade, saj gre za zdravje in varnost vseh.

Upoštevajmo odredbe in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole

Prijava in vpis v srednje šole

Spoštovani devetošolci in starši!

Glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske programe, ali razgovorov s kandidati, ki se želijo vpisati v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo predstavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo sproti obvestili. Svetujemo pa vam, da spremljate tudi spletne strani srednjih šol.

Bodite zdravi,

Jasminka Krpič, ravnateljica

Suzana Farič, soc.ped.

Obvestilo – pouk na daljavo

Spoštovani starši, otroci, učenci,

obvestili smo vas, da bosta zaradi epidemije šola in vrtec od 16. 3. 2020 do nadaljnjega zaprta.

ponedeljek 23. 3. 2020 bomo na OŠ Kuzma za učence organizirali pouk na daljavo v skladu z urnikom posameznega oddelka.

Učitelji pripravljajo gradivo z navodili za delo, ki ga bodo učenci opravljali/reševali doma. Gradivo boste prejemali na elektronske naslove staršev oziroma učencev, zato bodite pozorni na prihajajočo pošto. Kar bodo učenci doma naredili, bodo učiteljem posredovali v preglede. Ko se bo ponovno začel pouk, bomo najprej preverili in utrdili in šele nato ocenili oz. vsebino priključili novi učni snovi, ki jo bodo v nadaljevanju ocenjevali.

Učenci, redno izpolnjujte svoje šolske obveznosti. Izkoristite ta čas za branje, ponavljanje, utrjevanje … To vam bo koristilo, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi, da boste lahko nadaljevali z nadgradnjo snovi.  Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, se od 8. do 13. ure obrnite na učitelje preko e-naslovov, iz katerih so vam posredovali zadolžitve.
Želimo, da bi se zdravi čim prej vrnili v šolske klopi!

Vodstvo in kolektiv Osnovne šole Kuzma

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kratek opis operacije.